Aktuelt

Ny forestilling “Fragtfrit/No Shipping” på vej af Nydanskeren Jimbuts kulturforening

Nydanskeren Jimbuts Kulturforening står for en ny forestilling, “Fragtfrit/No Shipping” på Passage-festivalen, der har premiere den 2. august 2018. Du kan købe billet til forestillingen her: Helsingør Teater

“Fragtfrit” handler om handelssamarbejdet mellem den kinesiske online handelsplatform Alibaba Group og dansk-svenske PostNord. Vi stiller skarpt på pakkepostens modtagere og afsendere i Kina og Danmark og undersøger samspillet mellem globale fænomener, individuelle og kollektive liv. Forestillingen sættes op stedspecifikt ved bagudgangen til et til lejligheden konstrueret pakkepostcenter.

Når publikum indløser billet til forestillingen, afhenter de ved samme lejlighed en uafhentet pakke fra Kina. Forestillingen ændrer karakter hvergang, den spilles, alt afhængig af hvilke pakker, der afhentes.

Medvirkende er skuespiller Matias Hedegaard Andersen. Manuskriptet beror på research og skrives af Gritt Uldall-Jessen og Jimbut Jun Feng(Kina/DK). MAX GPS(Kina) står for de scenografiske elementer. Yiyun Cai(Kina) er iscenesættelseskonsulent.

Læs nærmere om forestillingen her: Fragtfrit

jim-ma_alibaba
Illustration: Max GPS(Kina)

Premiere of a new performance on it´s way, ”No Shipping” by New Dane Jimbuts Culture Association

New Dane Jimbuts Culture Association is doing a new piece, “No Shipping” for The Passage-festival. It opens on the 2nd of August 2018. Buy your tickets here: Helsingør Teater

“No Shipping” is about the trade collaboration between the Chinese online platform Alibaba and the Danish-Swedish PostNord. With focus on the sender and receivers of the packages in China and Denmark it examines the connection between global phenomenon, individual as well as collective lives.

The play will take place in an apartmentbased warehouse. When the audience show their tickets for the show, they collect an unboxed package sent from China. The performance changes character day by day, depending on which package is to be picked up.

Participating actor is Matias Hedegaard Andersen. The researchbased script is made by Gritt Uldall-Jessen og Jimbut Jun Feng(China/DK). MAX GPS(China) is in charge of the scenographic elements and Yiyun Cai(Kina) is consultant of directing.

Read more about the performance here: No Shipping

Der er lukket for kommentarer.