Kinesisk dramatik

”Kinesisk dramatik” er en antologi, der indeholder fire nyoversatte kinesiske teatertekster. Den udkommer den 22. december 2016 på Forlaget Drama.

De fire tekster er en librettotekst til en musikteaterforestilling, to performancetekster og et skuespil. Udvalget giver et indblik i mangfoldigheden af teatertekster inden for den kinesiske samtidsscenekunst.

Der er tale om følgende tekster:
Librettoteksten ‘Ballade nocturne’. Her skildres kvindefiguren HUN, dens mange sider og aspekter og det kønsspil i samfundet, som hun indgår i. Teksten er skrevet i 2006 af nobelpristager, forfatter, dramatiker, billedkunstner og filminstruktør, Gao Xingjian. Han er født i 1940 i Jiangxi provinsen i Kina.

‘Digtning’, tekst til to dele af en performance. Teksterne behandler spørgsmålet om racisme i det kinesiske samfund og skyldfølelsen over det, at man som vidne ikke griber ind samt om det at føle sig fremmedgjort i forhold til sin egen krop. Teksterne er skrevet i 2013 af de to unge debutanter, Yue Yuan og Xiao Jing.

Yue Yuan er digter og scenekunstner. Hun er født 1990 i Hainan og uddannet som BA i litteratur og MA i pædagogik på Det Almene Universitet i Beijing.
Xiao Jing er født i 1990 i Beijing. Hun er uddannet som BA i litteratur og MA i pædagogik på Det Almene Universitet i Beijing.

Skuespilteksten ‘En drøm og en skål hirsegrød’ af dramatiker og instruktør Huang Ying. Huang Ying er en af de yngre scenekunstnere, som efterhånden er blevet mere etablerede. Han er født 1978 i Beijing og er uddannet som instruktør på Kinas Centrale Dramatiske Akademi i Beijing. ‘En drøm og en skål hirsegrød’ er bygget over en 1200 år gammel fortælling fra Tang-dynastiet.

Dramatiker, digter og oversætter Jimbut Jun Feng, sinolog Sidse Laugesen og dramatiker Gritt Uldall-Jessen har stået for oversættelsen af de kinesiske teatertekster til dansk. Øyvind Kirchhoff har taget alle fotos i bogen. Gritt Uldall-Jessen er redaktør af udgivelsen.

Udgivelsen af “Kinesisk dramatik” er støttet af S. C. Van-fonden.

Der afholdes en udgivelsesreception for antologien, “Kinesisk dramatik”

Der afholdes en udgivelsesreception for antologien “Kinesisk dramatik” den 28. februar 2017 kl. 16.00 – 17.00. Arrangementet afholdes i foyeren på Forsøgsstationen.

De fire teatertekster indgik i sin tid i ”Readingfestival for kinesisk dramatik”, som Jimbut Jun Feng og Gritt Uldall-Jessen stod for i samarbejde med Shao Zehui fra Beijing Fringe Festival i Kina og Forsøgsstationen. ”Readingfestival for kinesisk dramatik” fandt sted den 11. – 12. juni 2014 på Forsøgsstationen under Det Frie Felts festival i København. Festivalen var støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Udgivelsen af antologien ”Kinesisk dramatik” har som formål at udbrede kendskabet til kinesisk samtidsdramatik herunder at fremme netværksopbygning og kulturudveksling mellem Danmark og Kina.

Jimbut Jun Feng har tidligere stået for udgivelsen ”Danish Drama Anthology” i 2009 på forlaget Oriental Press i Beijing. Det er en antologi, der består af otte stykker og teatertekster, skrevet af danske dramatikere, oversat til kinesisk af Jimbut Jun Feng. Bogen er udkommet i et oplag på 3000 eksemplarer i Kina og har i høj grad været med til at udbrede kendskabet i Kina til danske dramatikere som fx Astrid Saalbach, Peter Asmussen og Line Knutzon. Jimbut Jun Feng og Gritt Uldall-Jessen planlægger i løbet af de næste par år at udgive endnu et bind af kinesisk dramatik på dansk og en antologi med nordisk dramatik på kinesisk.

★★★★★

logo

Læs anmeldelse her

Antologi “Kinesisk dramatik”, Forlaget Drama.

Udgivet december 2016.

Forfattere: Gao Xingjian, Yue Yuan, Xiao Jing og Huang Ying.

Jimbut Jun Feng, Sidse Laugesen og Gritt Uldall-Jessen har stået for oversættelsen af de kinesiske teatertekster til dansk.

Gritt Uldall-Jessen og Jimbut Jun Feng er redaktører af udgivelsen.