Bestyrelsesmedlemmer 2019-
Jens Frimann Hansen, teaterleder (Forperson)
Peter Damgaard, Ph.d., litterær oversætter og forlægger
Johanne Løgstrup, Ph.d., og kurator
Ann-Jette Caron, litterær oversætter og producent (Kasserer)
Sus Hauch, skuespiller
Den kunstneriske leder af Nydanskeren Jimbuts Kulturforening er Jimbut Jun Feng.
Dramatiker Gritt Uldall-Jessen er med i den kunstneriske ledelse.

Bestyrelsesmedlemmer 2018-
Jens Frimann Hansen, teaterleder
Sus Hauch, skuespiller
Elisabeth Ehmer, jurist
Peter Damgaard, oversætter og forlægger

Bestyrelsesmedlemmer 2014-2017
Jens Frimann Hansen, teaterleder
Katrine Skovgaard, kunsthistoriker
Sus Hauch, skuespiller
Elisabeth Ehmer, jurist

Bestyrelsesmedlemmer 2011-2014
Jo Hermann, forfatter
Lene Thiesen, producent
Mille Rode, sekretær i Dansk Pen