“Digtning”  CPHStage ´19, Aarhus LiteratureXchange ´19 og POW-festival ´19

“Fragtfrit”, Passage-festivalen 2018

“Købers paradis”, CPHStage 2017 og Passage-festivalen 2016

“Fortællinger fra det uofficielle Kina”, Passage-festivalen, 2015. Hent PDF her

“De ligger godt i maven”, Københavns Musikteater (2015). Hent PDF her

Teaterforestilling BOX`EN Værftshallerne (2014)

Forestilling “Gud bevare nydanskerne”, Helsingør Teater (2011)

Forestilling “Kierkegaards piller”, NYAVENY (2010)

Festivaler

Readingfestival for kinesisk samtidsdramatik d. 11.- 12. juni ’14 Forsøgsstationen

Litterære udgivelser

Ahzhong: ”Meditationernes bog” Forlaget Poesiens Hus (2013)
– oversat af Jimbut Jun Feng og Gritt Uldall-Jessen.

Jimbut Jun Feng: ”Gud bevare nydanskerne” Forlaget Drama (2012)

Antologi “Kinesisk dramatik”, Forlaget Drama. Udgivet december 2016. Forfattere: Gao Xingjian, Yue Yuan, Xiao Jing og Huang Ying. Jimbut Jun Feng, Sidse Laugesen og Gritt Uldall-Jessen har stået for oversættelsen af de kinesiske teatertekster til dansk. Gritt Uldall-Jessen og Jimbut Jun Feng er redaktører af udgivelsen.

CPH Culture, læs anmeldelse her
Pressemeddelelse, hent PDF her

kinesisk_omslag_flagfarver

Andre aktiviteter

Præsentation i readingform den 24. og 25. november ´18 af “Kaldet” af dramatiker Astrid Saalbach og “Den sidste bølge” af dramatiker Peter-Clement Woetmann på JuYin Theatre i Beijing, Kina. JuYin Theatre er en mindre scene, der hører ind under Beijing People’s Art Theatre. Hver reading blev præsenteret to gange og indgik i programmet for Beijing Fringe Festival. Lene Skytt Rasmussen iscenesatte Astrid Saalbachs stykke og Johan Sarauw iscenesatte Peter-Clement Woetmanns stykke. Der medvirkede følgende kinesiske skuespillere i de fire readings: Xiaorong Liu, Teng Zhang, Haixu Qiu, Xin Xu, Jing Cao, Zeyu Xiong, Xiangyu Wang, Fan Yang, Pengbo Shi, Xiao Xiao, Jing Cao, Zeyu Xiong og Teng Zhang.

Jimbut Jun Feng havde oversat de to danske stykker til kinesisk. Projektet var produceret af Gritt Uldall-Jessen. Det var et samarbejdsprojekt med Teater Grob, der var støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Litteratur og S.C. Van-fonden.

Reading af stykket, “Hvornår stopper det” af den kvindelige dramatiker, Gao Xiaoqin(Kina) den 1. juni ´18 kl. 17.00- 18.00 under CPHStage på Teater Grob. Teksten handlede om individ og eksistentialisme i nutidens Kina. Ifølge dramatikeren er der en tendens til, at folk, når de begår en uetisk handling, undskylder den med, at alle andre også gør det. Så “Hvornår stopper det?”. Der medvirkede følgende skuespillere i readingen: Solvej Kyung-Sook Christiansen, Özlem Saglanmak, Thomas Chaaning og Claus Flygare. Det var Gao Xiaoqin selv, der stod for iscenesættelsen. Manuskriptet “Hvornår stopper det?” var oversat af Jimbut Jun Feng og Gritt Uldall-Jessen.
Readingen var et samarbejdsprojekt mellem Nydanskeren Jimbuts Kulturforening og Teater Grob, støttet af S. C. Van-fonden og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Den politiske kandestøberReading af Ludvig Holbergs komedier, ”Den politiske kandstøber”(1722) og ”Jeppe paa Bierget”(1723) den 2. og 3. september 2017 på Dansk Kulturcenter i Beijing, Kina. Holbergs komedier havde ikke tidligere været oversat til kinesisk endsige været præsenteret for et publikum i Kina. Oversættelserne af de to komedier var lavet af mag. art Jimbut Jun Feng. Komedierne var iscenesat af henholdsvis Anna Andrea Malzer, der er afgangselev på linjen for iscenesættelse på Den Danske Scenekunstskole i København, og dramatiker og iscenesætter, Yiyun Cai, der er uddannet fra Shanghai Dramatiske Akademi i Kina. Der medvirkede ti kinesiske skuespillere i de to iscenesatte readings. Gritt Uldall-Jessen var kurator og leder af projektet. “Holberg i Kina” var en co-produktion mellem Nydanskeren Jimbuts kulturforening og Dansk Kulturcenter i Beijing. Øvrige samarbejdspartnere var Den Danske Scenekunstskole og Beijing Fringe Festival. Arrangementet var støttet af S. C. Van-fonden, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur og Den Danske Scenekunstskole.

Dansk Kulturcenter i Beijing

Initiativtager til og arrangør af ”Interkulturel Litteraturfestival” i samarbejde med Dansk Pen. Den fandt sted i Poesiens Hus og i Filmhuset(2011). Her deltog bla. den eksilkinesiske nobelpristager i litteratur Gao Xingjian. På festivalen opførtes en reading af librettoteksen ”Ballade Nocturne” af Gao Xingjian. Denne tekst er oversat af Jimbut Jun Feng og Gritt Uldall-Jessen.

Vært for DIVA-residencies, støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst: Kanghe Chen Huajun februar (2014), Yiyun Cai juni (2014), Wang Chong juli (2015), Shao Zehui juni (2016), Sun Xiaoxing juni (2017), Honglin Qian maj-juni (2017) og Li Ning marts (2019).